Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 0% 0% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 1
  0%
  0%
  0%
2503868 1
  100%
  100%
  0%
2503878 29
  93%
  100%
  7%
2500239 1
  100%
  100%
  0%
2501935 1
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2020 2503878 12
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2503868 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503878 29 0% 24% 59% 10% 0% 7%
2500239 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501935 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2503878 12 0% 33% 58% 8% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%