Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 66.667% 100% 33.333%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 3
  67%
  100%
  33%
2503878 32
  97%
  100%
  3%
2021 2500797 1
  100%
  100%
  0%
2503878 28
  89%
  89%
  0%
2500240 1
  100%
  100%
  0%
2501933 2
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2503878 16
  88%
  100%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 3 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2503878 32 0% 0% 69% 28% 0% 3%
2021 2500797 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2503878 28 0% 21% 61% 7% 11% 0%
2500240 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501933 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2020 2503878 16 6% 6% 50% 25% 0% 13%