Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2021 6 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 2
  100%
  100%
  0%
2500257 1
  100%
  100%
  0%
2503878 32
  91%
  97%
  6%
2500246 2
  100%
  100%
  0%
2500239 2
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
2503778 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500256 6
  100%
  100%
  0%
2503868 1
  100%
  100%
  0%
2503878 35
  97%
  97%
  0%
2500149 1
  100%
  100%
  0%
2500240 3
  100%
  100%
  0%
2500261 1
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
1353 64
  50%
  50%
  0%
2020 2503878 26
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500257 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503878 32 6% 31% 44% 9% 3% 6%
2500246 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500239 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501933 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2502443 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2503778 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2021 2500256 6 0% 83% 17% 0% 0% 0%
2503868 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503878 35 0% 17% 77% 3% 3% 0%
2500149 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500240 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500261 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501933 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
1353 64 25% 0% 25% 0% 50% 0%
2020 2503878 26 4% 4% 42% 50% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%