Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501801 1
  100%
  100%
  0%
2502758 25
  92%
  100%
  8%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2021 2502758 28
  86%
  89%
  4%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2020 2502758 31
  100%
  100%
  0%
2019 2502758 21
  100%
  100%
  0%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2018 2502758 22
  95%
  100%
  5%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2017 2500173 1
  0%
  0%
  100%
2502758 14
  86%
  100%
  14%
1353 80
  60%
  100%
  40%
2016 2500173 2
  100%
  100%
  0%
2502758 19
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500173 7
  71%
  100%
  29%
2502758 20
  90%
  95%
  5%
2014 2500173 23
  100%
  100%
  0%
2013 2500173 33
  100%
  100%
  0%
2011 2500173 23
  87%
  100%
  13%
2010 2500173 11
  73%
  100%
  27%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501801 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2502758 25 4% 8% 56% 24% 0% 8%
1353 64 0% 0% 75% 0% 0% 25%
2021 2502758 28 4% 0% 43% 39% 11% 4%
1353 64 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2502758 31 6% 0% 61% 32% 0% 0%
2019 2502758 21 5% 24% 48% 24% 0% 0%
1353 112 0% 14% 57% 29% 0% 0%
2018 2502758 22 9% 14% 50% 23% 0% 5%
1353 64 0% 0% 0% 75% 0% 25%
2017 2500173 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2502758 14 7% 0% 50% 29% 0% 14%
1353 80 0% 0% 60% 0% 0% 40%
2016 2500173 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2502758 19 5% 0% 42% 53% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500173 7 14% 0% 14% 43% 0% 29%
2502758 20 0% 15% 50% 25% 5% 5%
2014 2500173 23 4% 0% 65% 30% 0% 0%
2013 2500173 33 3% 3% 70% 24% 0% 0%
2011 2500173 23 0% 9% 57% 22% 0% 13%
2010 2500173 11 9% 9% 36% 18% 0% 27%