Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 87.7% 0%
2021 79.79% 86.11%
2020 78.69% 68.22%
2019 81.69% 80.7%
2018 70.73% 60.76%
2017 82.23% 77.78%
2016 81.06% 51.43%
2015 83.85% 83.85%
2014 81.27% 72.79%
2013 75% 72.22%
2012 66.56% 62.8%
2011 56.93% 44.05%
2010 60.65% 59.69%
2009 44.04% 44.04%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats