Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 107 50
2011 67 50
2010 91 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2014 33.33% %
2013 63.64% %
2012 88.57% 89.05%
2011 94.02% 95.5%
2010 94.32% 98.68%
2009 81.56% 87.6%
2008 87.98% 93.63%
2007 83.48% 83.48%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats