Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2013 23%
120h
45%
240h
10%
51h
3%
17h
13%
69h
6%
34h
531h
2012 33%
309h
40%
374h
13%
121h
2%
17h
3%
27h
8%
78h
925h
2011 22%
218h
33%
317h
14%
140h
7%
68h
9%
83h
15%
148h
974h
2010 24%
195h
45%
366h
12%
98h
5%
44h
3%
28h
10%
82h
812h
2009 30%
272h
47%
420h
9%
79h
7%
59h
4%
38h
3%
28h
896h
2008 23%
170h
46%
339h
4%
31h
3%
22h
9%
70h
15%
113h
744h
2007 28%
186h
31%
203h
9%
59h
7%
44h
11%
70h
14%
94h
656h