UAB

Màster Universitari en Tractament de la Informació i Comunicació Multilingüe ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000440 Màster Universitari en Tractament de la Informació i Comunicació Multilingüe (TICOM)
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2012 100% 100% 0%
2011 86% 98% 12%
2010 94% 100% 6%
2009 86% 100% 14%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2012 3 33 33 30 0
2011 2 28 53 14 2
2010 6 33 47 14 0
2009 8 13 47 32 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np