Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 7 100% 100% 0%
2021 9 88.889% 88.889% 0%
2020 4 75% 75% 0%
2019 7 100% 100% 0%
2016 12 91.667% 100% 8.333%
2015 14 100% 100% 0%
2014 10 100% 100% 0%
2013 7 85.714% 100% 14.286%
2012 9 100% 100% 0%
2011 12 100% 100% 0%
2010 7 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4312637 7
  100%
  100%
  0%
2021 4312637 9
  89%
  89%
  0%
2020 4312637 4
  75%
  75%
  0%
2019 4312637 7
  100%
  100%
  0%
2016 4312637 12
  92%
  100%
  8%
2015 4312637 14
  100%
  100%
  0%
2014 4312637 10
  100%
  100%
  0%
2013 4312637 7
  86%
  100%
  14%
2012 4312637 9
  100%
  100%
  0%
2011 4312637 12
  100%
  100%
  0%
2010 4312637 7
  100%
  100%
  0%
4311325 3
  100%
  100%
  0%
2009 4311325 19
  89%
  94%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4312637 7 14% 29% 14% 43% 0% 0%
2021 4312637 9 0% 33% 44% 11% 11% 0%
2020 4312637 4 0% 25% 50% 0% 25% 0%
2019 4312637 7 0% 43% 43% 14% 0% 0%
2016 4312637 12 8% 25% 58% 0% 0% 8%
2015 4312637 14 7% 14% 50% 29% 0% 0%
2014 4312637 10 10% 30% 40% 20% 0% 0%
2013 4312637 7 14% 14% 57% 0% 0% 14%
2012 4312637 9 11% 0% 56% 33% 0% 0%
2011 4312637 12 8% 17% 67% 8% 0% 0%
2010 4312637 7 14% 14% 57% 14% 0% 0%
4311325 3 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2009 4311325 19 5% 11% 47% 26% 5% 5%