Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 5 100% 100% 0%
2020 5 80% 80% 0%
2018 10 80% 88.889% 10%
2017 3 66.667% 100% 33.333%
2016 13 92.308% 100% 7.692%
2015 7 100% 100% 0%
2014 14 100% 100% 0%
2013 8 87.5% 100% 12.5%
2012 10 90% 100% 10%
2011 9 88.889% 100% 11.111%
2010 12 83.333% 100% 16.667%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4312637 5
  100%
  100%
  0%
2020 4312637 5
  80%
  80%
  0%
2018 4312637 10
  80%
  89%
  10%
2017 4312637 3
  67%
  100%
  33%
2016 4312637 13
  92%
  100%
  8%
2015 4312637 7
  100%
  100%
  0%
2014 4312637 14
  100%
  100%
  0%
2013 4312637 8
  88%
  100%
  12%
2012 4312637 10
  90%
  100%
  10%
2011 4312637 9
  89%
  100%
  11%
2010 4312637 12
  83%
  100%
  17%
4311325 3
  100%
  100%
  0%
2009 4311325 17
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4312637 5 0% 40% 60% 0% 0% 0%
2020 4312637 5 0% 40% 40% 0% 20% 0%
2018 4312637 10 0% 10% 50% 20% 10% 10%
2017 4312637 3 0% 33% 33% 0% 0% 33%
2016 4312637 13 8% 8% 77% 0% 0% 8%
2015 4312637 7 0% 14% 86% 0% 0% 0%
2014 4312637 14 0% 7% 71% 21% 0% 0%
2013 4312637 8 13% 0% 38% 38% 0% 13%
2012 4312637 10 0% 20% 50% 20% 0% 10%
2011 4312637 9 11% 11% 56% 11% 0% 11%
2010 4312637 12 0% 8% 50% 25% 0% 17%
4311325 3 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2009 4311325 17 0% 24% 71% 0% 0% 6%