Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 7 100% 100% 0%
2021 5 100% 100% 0%
2020 8 100% 100% 0%
2019 7 100% 100% 0%
2018 13 92.308% 100% 7.692%
2017 7 85.714% 100% 14.286%
2016 7 85.714% 100% 14.286%
2015 13 100% 100% 0%
2014 10 100% 100% 0%
2013 5 80% 100% 20%
2012 12 91.667% 100% 8.333%
2011 17 100% 100% 0%
2010 12 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4312637 7
  100%
  100%
  0%
2021 4312637 5
  100%
  100%
  0%
2020 4312637 8
  100%
  100%
  0%
2019 4312637 7
  100%
  100%
  0%
2018 4312637 13
  92%
  100%
  8%
2017 4312637 7
  86%
  100%
  14%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 4312637 7
  86%
  100%
  14%
2015 4312637 13
  100%
  100%
  0%
2014 4312637 10
  100%
  100%
  0%
2013 4312637 5
  80%
  100%
  20%
2012 4312637 12
  92%
  100%
  8%
2011 4312637 17
  100%
  100%
  0%
2010 4312637 12
  100%
  100%
  0%
4311325 2
  100%
  100%
  0%
2009 4311325 24
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4312637 7 0% 0% 86% 14% 0% 0%
2021 4312637 5 0% 20% 80% 0% 0% 0%
2020 4312637 8 0% 25% 75% 0% 0% 0%
2019 4312637 7 0% 43% 14% 43% 0% 0%
2018 4312637 13 8% 8% 62% 15% 0% 8%
2017 4312637 7 0% 43% 43% 0% 0% 14%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 4312637 7 0% 57% 29% 0% 0% 14%
2015 4312637 13 8% 15% 69% 8% 0% 0%
2014 4312637 10 10% 30% 60% 0% 0% 0%
2013 4312637 5 0% 40% 40% 0% 0% 20%
2012 4312637 12 0% 33% 42% 17% 0% 8%
2011 4312637 17 6% 18% 65% 12% 0% 0%
2010 4312637 12 0% 25% 75% 0% 0% 0%
4311325 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2009 4311325 24 0% 29% 46% 25% 0% 0%