Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2018 0%
0h
0%
0h
100%
50h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
50h
2017 0%
0h
0%
0h
71%
105h
0%
0h
0%
0h
29%
42h
147h
2016 24%
89h
10%
38h
40%
147h
0%
0h
5%
19h
22%
80h
372h
2015 14%
74h
18%
94h
47%
244h
0%
0h
4%
19h
17%
88h
519h
2014 6%
22h
17%
65h
50%
191h
0%
0h
13%
50h
14%
52h
380h
2013 19%
67h
25%
90h
43%
153h
0%
0h
0%
0h
12%
44h
353h
2012 21%
63h
24%
74h
37%
111h
2%
7h
1%
4h
14%
44h
304h