UAB

Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera

Dades DGU
  • DGU000001308 Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera
Crèdits: 60
Coordinació: Poch Olive, Dolors

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2019 98% 100% 1%
2018 96% 99% 2%
2017 87% 97% 10%
2016 90% 97% 7%
2015 91% 97% 6%
2014 94% 99% 5%
2013 95% 99% 4%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2019 3% 12% 39% 45% 0%
2018 4% 8% 52% 34% 1%
2017 4% 9% 46% 38% 3%
2016 3% 14% 36% 44% 3%
2015 5% 8% 42% 41% 3%
2014 4% 21% 44% 30% 1%
2013 4% 15% 41% 40% 1%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43017 Amèrica Llatina: Llengua i Literatura 34 2 1 13 18 0 0 100% 100% 0%
43013 Aspectes Sistemàtics de l'Espanyol 27 1 4 7 15 0 0 100% 100% 0%
43015 Discurs i Variació en Espanyol 20 0 1 6 13 0 0 100% 100% 0%
43016 ELE: Llengua i Literatura 35 2 3 13 17 0 0 100% 100% 0%
43018 Introducció a la Recerca en Llengua i Literatura 20 0 7 10 3 0 0 100% 100% 0%
43020 Literatura, Cultura i Societat 31 2 2 10 17 0 0 100% 100% 0%
43012 Principis i Mètodes 35 0 3 14 17 1 0 97% 97% 0%
43021 Tradicions Literàries 13 1 2 4 6 0 0 100% 100% 0%
43022 Treball de Fi de Màster 38 0 8 20 7 0 3 92% 100% 8%