Hores HIDA segons categoria del professor

Distribucció d'hores segons categoria del professor ( any 2019 )

  • CU : Catedràtic Universitari
  • TU_CEU : Titular Universitat / Catedràtic Escola Universitaria
  • CATED_AGREG : Catedràtic Agregat
  • LECTOR : Lector
  • ASSOC : Associat
  • ALTRES

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2019 16%
229h
34%
478h
18%
261h
0%
0h
29%
409h
3%
44h
1421h
2018 6%
144h
27%
612h
20%
459h
0%
0h
41%
911h
5%
118h
2245h
2017 15%
327h
20%
424h
16%
336h
0%
0h
39%
826h
10%
214h
2126h
2016 18%
368h
21%
435h
17%
361h
0%
0h
37%
769h
6%
133h
2066h
2015 21%
390h
33%
619h
22%
410h
0%
0h
19%
357h
6%
106h
1882h
2014 15%
214h
27%
384h
28%
394h
0%
0h
27%
378h
3%
38h
1406h
2013 22%
294h
30%
401h
21%
275h
3%
46h
15%
197h
9%
127h
1339h