Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 8%
145h
36%
667h
22%
412h
11%
195h
19%
349h
4%
82h
1849h
2021 5%
82h
28%
453h
16%
252h
1%
19h
43%
689h
6%
97h
1591h
2020 6%
91h
28%
453h
14%
226h
0%
0h
43%
689h
10%
157h
1616h
2019 18%
261h
33%
478h
18%
261h
0%
0h
28%
409h
3%
44h
1452h
2018 6%
144h
27%
612h
20%
459h
0%
0h
41%
911h
5%
118h
2245h
2017 15%
327h
20%
424h
16%
336h
0%
0h
39%
826h
10%
214h
2126h
2016 18%
368h
21%
435h
17%
361h
0%
0h
37%
769h
6%
133h
2066h
2015 21%
390h
33%
619h
22%
410h
0%
0h
19%
357h
6%
106h
1882h
2014 15%
214h
27%
384h
28%
394h
0%
0h
27%
378h
3%
38h
1406h
2013 22%
294h
30%
401h
21%
275h
3%
46h
15%
197h
9%
127h
1339h