Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 19%
149h
37%
290h
19%
149h
0%
0h
10%
78h
15%
117h
783h
2021 9%
83h
20%
182h
29%
267h
0%
0h
24%
218h
18%
160h
909h
2020 12%
103h
42%
356h
30%
258h
0%
0h
12%
99h
4%
34h
850h
2019 12%
110h
45%
425h
25%
235h
0%
0h
11%
106h
8%
75h
951h
2018 1%
17h
61%
710h
25%
293h
0%
0h
7%
86h
4%
51h
1157h
2017 1%
15h
67%
732h
21%
229h
0%
0h
6%
65h
5%
51h
1091h
2016 1%
15h
64%
713h
21%
238h
0%
0h
6%
65h
7%
80h
1110h
2015 1%
6h
50%
430h
29%
254h
0%
0h
5%
45h
15%
130h
865h
2014 1%
10h
66%
668h
16%
157h
0%
0h
5%
55h
12%
120h
1010h
2013 8%
49h
66%
409h
18%
114h
0%
0h
0%
0h
8%
51h
624h