Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 89.7% 85.4%
2021 88.48% 83.65%
2020 90.07% 84.87%
2019 94.3% 88.18%
2018 90.13% 83.38%
2017 89.94% 85.06%
2016 88.72% 82.83%
2015 87.71% 85.21%
2014 85.53% 82.76%
2013 86.29% 85.55%
2012 84.23% 87.19%
2011 80.16% 84.26%
2010 80.26% 81.76%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats