UAB

Màster Universitari en Recerca Clínica Aplicada a Ciències de la Salut

Dades DGU
  • DGU000000759 Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada a les Ciències de la Salut
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 97% 100% 3%
2021 96% 100% 4%
2020 90% 100% 10%
2019 99% 100% 1%
2018 97% 100% 3%
2017 91% 100% 9%
2016 93% 100% 7%
2015 93% 100% 7%
2014 96% 98% 2%
2013 99% 100% 1%
2012 99% 100% 1%
2011 98% 100% 2%
2010 90% 99% 9%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 2 44 47 7 0
2021 2 38 46 14 0
2020 2 57 36 5 0
2019 3 38 48 11 0
2018 2 52 40 6 0
2017 2 35 50 12 0
2016 8 20 54 18 0
2015 5 52 36 8 0
2014 1 41 43 14 2
2013 3 59 28 10 0
2012 1 56 37 7 0
2011 2 50 35 14 0
2010 2 51 23 23 1
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42147 Epidemiologia Clínica i Estadística 25 1 18 4 1 0 1 96% 100% 4%
42148 Metodologia Bàsica en Recerca Clínica 25 0 0 23 2 0 0 100% 100% 0%
44422 Pràctiques de Recerca 25 0 17 6 1 0 0 100% 100% 0%
44210 Recerca Clínica Avançada 24 0 13 11 0 0 0 100% 100% 0%
44423 Treball de Final de Màster 27 1 6 13 4 0 3 89% 100% 11%