Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2013 0 25
2011 18 25
2010 52 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% %
2011 97.78% 100%
2010 88.89% 89.47%
2009 96.55% 96.55%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats