Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% %
2011 97.78% 100%
2010 88.89% 89.47%
2009 96.55% 96.55%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats