UAB

Màster Universitari en Matemàtica Avançada ( Fusió )

Dades DGU
  • DGU000000118 Màster Universitari en Matemàtica Avançada
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 93% 97% 5%
2012 100% 100% 0%
2011 29% 100% 71%
2010 66% 100% 34%
2009 68% 100% 32%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2013 13 51 28 5 3
2012 100 0 0 0 0
2011 50 0 50 0 0
2010 0 43 30 26 0
2009 4 30 30 37 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np