Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 3%
144h
29%
1686h
4%
244h
9%
519h
52%
2970h
3%
186h
5749h
2021 2%
97h
45%
2652h
4%
219h
3%
194h
41%
2416h
4%
261h
5839h
2020 2%
124h
38%
2076h
5%
290h
2%
132h
49%
2654h
3%
170h
5446h
2019 2%
103h
36%
2242h
8%
489h
3%
208h
47%
2893h
3%
212h
6147h
2018 1%
54h
36%
1851h
7%
366h
5%
244h
45%
2312h
5%
255h
5082h
2017 1%
54h
39%
1899h
7%
342h
2%
117h
48%
2354h
2%
121h
4887h
2016 1%
43h
38%
1801h
5%
244h
2%
102h
49%
2312h
5%
233h
4735h
2015 1%
47h
39%
2050h
5%
274h
0%
4h
48%
2525h
7%
362h
5261h
2014 2%
98h
44%
2403h
6%
313h
1%
32h
44%
2426h
4%
213h
5485h
2013 2%
129h
43%
2435h
7%
411h
3%
151h
37%
2091h
7%
385h
5601h
2012 2%
93h
49%
1884h
12%
464h
4%
172h
25%
950h
8%
305h
3869h
2011 5%
108h
55%
1251h
9%
204h
6%
146h
12%
270h
13%
299h
2278h
2010 5%
71h
30%
409h
10%
131h
7%
98h
39%
524h
9%
115h
1347h