UAB

Grau en Relacions Laborals

Dades DGU
  • GRAU00000040 Graduat en Relacions Laborals
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 88% 92% 4%
2021 87% 92% 5%
2020 87% 91% 5%
2019 88% 92% 5%
2018 82% 89% 8%
2017 79% 88% 10%
2016 77% 86% 10%
2015 80% 87% 8%
2014 83% 89% 7%
2013 84% 89% 6%
2012 80% 88% 9%
2011 77% 85% 9%
2010 67% 77% 13%
2009 70% 83% 16%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 2 4 38 48 8
2021 1 4 36 51 8
2020 1 3 37 50 9
2019 1 4 39 48 8
2018 1 4 31 52 11
2017 2 4 32 50 12
2016 2 4 29 52 14
2015 2 4 32 50 13
2014 2 4 33 51 11
2013 1 4 35 49 11
2012 1 4 31 51 12
2011 1 2 25 57 15
2010 1 2 24 51 23
2009 1 2 28 52 17
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100527 Auditoria Sociolaboral I 50 0 0 28 18 0 4 92% 100% 8%
100506 Comptabilitat 139 8 10 74 31 8 8 88% 94% 6%
103956 Dictadura Franquista i Transició Democràtica 64 2 7 51 2 0 2 97% 100% 3%
100520 Dret Administratiu 107 1 0 47 58 0 1 99% 100% 1%
100491 Dret Civil 151 2 3 40 80 25 1 83% 83% 1%
100490 Dret Constitucional 144 0 0 41 80 18 5 84% 87% 3%
100501 Dret de la Seguretat Social I 132 0 2 35 72 16 6 83% 87% 5%
100500 Dret de la Seguretat Social II 131 0 1 39 74 10 7 87% 92% 5%
100489 Dret del Treball I 144 4 12 38 57 24 9 77% 82% 6%
100499 Dret del Treball II 105 4 9 51 39 0 2 98% 100% 2%
100498 Dret del Treball III 108 4 5 47 39 7 5 89% 93% 5%
100488 Dret Mercantil 131 0 3 24 82 12 10 83% 90% 8%
100497 Dret Sancionador del Treball 87 0 1 32 51 3 0 97% 97% 0%
100496 Dret Sindical 118 1 1 27 70 14 5 84% 88% 4%
103503 Dret Tributari 102 1 2 43 52 2 2 96% 98% 2%
105068 Drets i Tecnologies en l'Àmbit de les Relacions Laborals 59 0 5 39 13 0 2 97% 100% 3%
100505 Economia de l'Empresa 147 0 1 27 93 17 9 82% 88% 6%
100504 Economia del Treball 115 1 4 24 69 14 3 85% 88% 3%
100524 Estratègia de l'Empresa 115 0 0 19 87 7 2 92% 94% 2%
100523 Funció i Competències Directives 46 0 0 9 37 0 0 100% 100% 0%
100522 Gestió Estratègica de Recursos Humans 48 0 1 15 29 0 3 94% 100% 6%
100495 Gestió Judicial i Extrajudicial del Conflicte Laboral 113 6 5 47 41 12 2 88% 89% 2%
100510 Gestió Jurídica de la Diversitat a l'Empresa 98 4 4 50 40 0 0 100% 100% 0%
103500 Història del Dret Social i de les Institucions Laborals 150 2 3 24 70 47 4 66% 68% 3%
100514 Introducció a l'Economia 146 0 0 26 97 20 3 84% 86% 2%
100494 Normes Internacionals i Dret Social Comunitari 127 0 0 48 59 0 20 84% 100% 16%
100493 Ordenació Jurídica de la Seguretat i la Salut Laborals 143 0 0 53 68 15 6 85% 89% 4%
100521 Organització d'Empreses 107 0 0 16 74 14 3 84% 87% 3%
100484 Organització, Qualificació i Competències 48 0 3 25 19 0 1 98% 100% 2%
100502 Polítiques Sociolaborals 128 2 0 17 76 26 7 74% 79% 5%
103959 Pràctiques Externes 77 0 61 10 1 0 5 94% 100% 6%
100492 Protecció Social Complementària 55 0 1 24 26 1 3 93% 98% 5%
103501 Psicologia 132 4 2 88 27 1 10 92% 99% 8%
103502 Psicologia del Treball 101 0 2 57 42 0 0 100% 100% 0%
100507 Règim Jurídic de les Relacions Laborals a les Administracions Públiques 53 0 7 19 15 8 1 82% 84% 2%
100508 Règim Jurídic d'Estrangeria i de Mobilitat Laboral Transnacional 40 0 1 8 25 5 0 87% 87% 0%
100483 Seguretat i Salut Laboral 113 6 4 62 32 8 1 92% 93% 1%
100482 Sociologia de l'Empresa 100 0 3 58 37 2 0 98% 98% 0%
100513 Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals 135 3 2 54 57 16 3 86% 88% 2%
100476 Tècniques de Negociació i Resolució de Conflictes 108 4 0 54 46 1 3 96% 99% 3%
100480 Tècniques d'Investigació Social 112 2 4 70 33 1 2 97% 99% 2%
100481 Teoria de les Relacions Laborals 117 4 0 29 82 0 2 98% 100% 2%
103958 Treball de Final de Grau 114 1 4 77 18 2 12 88% 98% 11%