Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 42 92.857% 95.122% 2.381%
2021 54 98.148% 100% 1.852%
2020 48 93.75% 95.745% 2.083%
2019 49 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 36
  92%
  92%
  0%
7000418 3
  100%
  100%
  0%
7000911 3
  100%
  100%
  0%
7001206 3
  100%
  100%
  0%
2503778 42
  93%
  95%
  2%
1353 192
  75%
  82%
  8%
2021 2500259 34
  88%
  100%
  12%
7000418 8
  75%
  100%
  25%
2503778 54
  98%
  100%
  2%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2020 2500259 13
  69%
  90%
  23%
2503778 48
  94%
  96%
  2%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2019 2500259 40
  88%
  88%
  0%
7000418 3
  67%
  100%
  33%
2503778 49
  100%
  100%
  0%
1353 96
  83%
  83%
  0%
2018 2500259 31
  94%
  100%
  6%
7000418 3
  100%
  100%
  0%
1353 112
  71%
  83%
  14%
2017 2500259 32
  94%
  97%
  3%
1355 28
  100%
  100%
  0%
1353 208
  62%
  100%
  38%
2016 2500259 1
  0%
  0%
  100%
1353 240
  67%
  100%
  33%
2015 2500259 37
  95%
  95%
  0%
2014 2500259 34
  85%
  100%
  15%
2013 2500259 57
  91%
  96%
  5%
2012 2500259 40
  100%
  100%
  0%
2011 2500259 4
  75%
  100%
  25%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 36 3% 14% 67% 8% 8% 0%
7000418 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
7000911 3 0% 33% 33% 33% 0% 0%
7001206 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503778 42 2% 21% 69% 0% 5% 2%
1353 192 0% 0% 58% 17% 17% 8%
2021 2500259 34 0% 0% 56% 29% 0% 12%
7000418 8 0% 50% 25% 0% 0% 25%
2503778 54 6% 11% 69% 13% 0% 2%
1353 112 0% 0% 57% 43% 0% 0%
2020 2500259 13 8% 0% 8% 54% 8% 23%
2503778 48 4% 2% 65% 23% 4% 2%
1353 80 0% 0% 20% 60% 0% 20%
2019 2500259 40 3% 5% 63% 18% 13% 0%
7000418 3 0% 33% 33% 0% 0% 33%
2503778 49 0% 8% 88% 4% 0% 0%
1353 96 17% 0% 67% 0% 17% 0%
2018 2500259 31 0% 3% 45% 45% 0% 6%
7000418 3 33% 67% 0% 0% 0% 0%
1353 112 14% 14% 29% 14% 14% 14%
2017 2500259 32 0% 0% 53% 41% 3% 3%
1355 28 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 208 8% 0% 23% 31% 0% 38%
2016 2500259 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 240 0% 13% 13% 40% 0% 33%
2015 2500259 37 0% 14% 46% 35% 5% 0%
2014 2500259 34 3% 6% 44% 32% 0% 15%
2013 2500259 57 0% 7% 58% 26% 4% 5%
2012 2500259 40 5% 15% 68% 13% 0% 0%
2011 2500259 4 0% 25% 0% 50% 0% 25%