Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 52 90.385% 97.917% 7.692%
2021 55 90.909% 98.039% 7.273%
2020 53 94.34% 94.34% 0%
2019 54 92.593% 92.593% 0%
2018 52 94.231% 96.078% 1.923%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500259 74
  96%
  97%
  1%
7000418 16
  94%
  94%
  0%
7000911 19
  95%
  100%
  5%
7000498 19
  53%
  100%
  47%
2503778 52
  90%
  98%
  8%
2500262 123
  52%
  70%
  26%
1353 208
  77%
  91%
  15%
2021 2500259 79
  85%
  94%
  10%
7000418 17
  94%
  100%
  6%
7000911 24
  100%
  100%
  0%
7000498 19
  37%
  50%
  26%
2503778 55
  91%
  98%
  7%
2500262 100
  48%
  71%
  32%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2020 2500259 83
  90%
  90%
  0%
7000418 17
  94%
  94%
  0%
7000911 21
  95%
  95%
  0%
2503778 53
  94%
  94%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500259 102
  84%
  85%
  1%
7000418 20
  100%
  100%
  0%
7000911 17
  100%
  100%
  0%
2503778 54
  93%
  93%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500259 122
  82%
  83%
  1%
7000418 19
  89%
  94%
  5%
7000911 1
  0%
  0%
  100%
1402 1
  100%
  100%
  0%
2503778 52
  94%
  96%
  2%
1353 80
  40%
  100%
  60%
2017 2500259 121
  76%
  77%
  1%
1353 96
  33%
  40%
  17%
2016 2500259 1
  100%
  100%
  0%
1353 160
  70%
  70%
  0%
2015 2500259 108
  82%
  86%
  5%
2014 2500259 145
  86%
  88%
  2%
2013 2500259 136
  57%
  63%
  10%
2012 2500259 114
  77%
  90%
  14%
2011 2500259 118
  81%
  89%
  8%
2010 2500259 95
  92%
  98%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500259 74 1% 5% 32% 57% 3% 1%
7000418 16 25% 6% 44% 19% 6% 0%
7000911 19 26% 5% 53% 11% 0% 5%
7000498 19 0% 0% 26% 26% 0% 47%
2503778 52 8% 6% 63% 13% 2% 8%
2500262 123 0% 0% 14% 38% 22% 26%
1353 208 0% 8% 62% 8% 8% 15%
2021 2500259 79 5% 3% 63% 14% 5% 10%
7000418 17 0% 0% 76% 18% 0% 6%
7000911 24 8% 13% 67% 13% 0% 0%
7000498 19 0% 0% 21% 16% 37% 26%
2503778 55 5% 2% 84% 0% 2% 7%
2500262 100 1% 0% 18% 29% 20% 32%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2020 2500259 83 1% 1% 42% 46% 10% 0%
7000418 17 0% 0% 94% 0% 6% 0%
7000911 21 10% 0% 48% 38% 5% 0%
2503778 53 15% 2% 77% 0% 6% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500259 102 0% 1% 38% 45% 15% 1%
7000418 20 5% 20% 60% 15% 0% 0%
7000911 17 18% 0% 76% 6% 0% 0%
2503778 54 15% 9% 65% 4% 7% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2500259 122 2% 0% 30% 48% 17% 1%
7000418 19 5% 0% 53% 32% 5% 5%
7000911 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1402 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2503778 52 12% 0% 69% 13% 4% 2%
1353 80 0% 0% 20% 20% 0% 60%
2017 2500259 121 5% 0% 23% 46% 23% 1%
1353 96 0% 0% 0% 33% 50% 17%
2016 2500259 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 160 0% 10% 0% 60% 30% 0%
2015 2500259 108 4% 0% 24% 55% 13% 5%
2014 2500259 145 3% 2% 22% 59% 12% 2%
2013 2500259 136 1% 1% 20% 35% 34% 10%
2012 2500259 114 1% 1% 30% 46% 9% 14%
2011 2500259 118 1% 8% 36% 36% 10% 8%
2010 2500259 95 2% 2% 38% 49% 2% 6%