Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 32
  97%
  100%
  3%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2503778 1
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500256 43
  95%
  100%
  5%
2020 2500256 27
  100%
  100%
  0%
2500259 1
  100%
  100%
  0%
2501915 1
  100%
  100%
  0%
2500786 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2501233 1
  100%
  100%
  0%
2502443 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500256 27
  100%
  100%
  0%
2500250 1
  100%
  100%
  0%
2500251 1
  100%
  100%
  0%
2500890 1
  100%
  100%
  0%
2500262 2
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 11
  91%
  100%
  9%
2500251 2
  100%
  100%
  0%
2500259 1
  100%
  100%
  0%
2501915 1
  100%
  100%
  0%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 25
  88%
  100%
  12%
2500262 1
  100%
  100%
  0%
1353 80
  60%
  100%
  40%
2016 2500256 32
  81%
  87%
  6%
2500246 1
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2500256 24
  92%
  100%
  8%
2500250 1
  100%
  100%
  0%
2501573 2
  100%
  100%
  0%
2501002 1
  100%
  100%
  0%
2014 2500256 28
  93%
  100%
  7%
2500259 2
  100%
  100%
  0%
2502758 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500256 15
  93%
  93%
  0%
2012 2500256 21
  95%
  100%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 32 3% 25% 63% 6% 0% 3%
2502758 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503778 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2021 2500256 43 5% 16% 40% 35% 0% 5%
2020 2500256 27 4% 7% 41% 48% 0% 0%
2500259 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501915 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500786 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501233 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2502443 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500256 27 7% 7% 63% 22% 0% 0%
2500250 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500251 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500890 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500256 11 0% 0% 64% 27% 0% 9%
2500251 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2500259 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501915 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500246 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500262 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500256 25 8% 4% 28% 48% 0% 12%
2500262 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 80 0% 0% 20% 40% 0% 40%
2016 2500256 32 0% 3% 19% 59% 13% 6%
2500246 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500256 24 8% 13% 25% 46% 0% 8%
2500250 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501573 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501002 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2014 2500256 28 7% 11% 32% 43% 0% 7%
2500259 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2502758 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 2500256 15 7% 33% 13% 40% 7% 0%
2012 2500256 21 0% 5% 57% 33% 0% 5%