Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 66.667% 100% 33.333%
2021 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500244 71
  96%
  100%
  4%
2503778 3
  67%
  100%
  33%
1353 96
  83%
  100%
  17%
2021 2500244 70
  96%
  100%
  4%
2503778 2
  100%
  100%
  0%
1353 144
  78%
  88%
  11%
2020 2500244 84
  99%
  100%
  1%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2019 2500244 57
  98%
  100%
  2%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2018 2500244 79
  99%
  99%
  0%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2017 2500244 91
  96%
  97%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500244 69
  87%
  90%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500244 69
  93%
  94%
  1%
2014 2500244 72
  93%
  100%
  7%
2013 2500244 67
  94%
  95%
  1%
2012 2500244 66
  91%
  97%
  6%
2011 2500244 49
  86%
  98%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500244 71 4% 14% 55% 20% 0% 4%
2503778 3 0% 33% 33% 0% 0% 33%
1353 96 0% 50% 33% 0% 0% 17%
2021 2500244 70 3% 20% 67% 6% 0% 4%
2503778 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
1353 144 0% 33% 44% 0% 11% 11%
2020 2500244 84 4% 38% 50% 7% 0% 1%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500244 57 5% 28% 49% 16% 0% 2%
1353 96 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2018 2500244 79 5% 24% 57% 13% 1% 0%
1353 80 0% 20% 20% 40% 0% 20%
2017 2500244 91 4% 16% 57% 18% 3% 1%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500244 69 4% 3% 52% 28% 10% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500244 69 4% 0% 72% 16% 6% 1%
2014 2500244 72 4% 10% 53% 26% 0% 7%
2013 2500244 67 3% 4% 64% 22% 4% 1%
2012 2500244 66 3% 2% 38% 48% 3% 6%
2011 2500244 49 4% 4% 37% 41% 2% 12%