Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 14 92.857% 100% 7.143%
2021 28 96.429% 100% 3.571%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503778 14
  93%
  100%
  7%
1353 224
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2021 2503778 28
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503778 14 7% 29% 43% 14% 0% 7%
1353 224 0% 29% 50% 21% 0% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2503778 28 0% 29% 43% 25% 0% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%