Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 15 100% 100% 0%
2021 24 91.667% 100% 8.333%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503778 15
  100%
  100%
  0%
1353 496
  90%
  93%
  3%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2021 2503778 24
  92%
  100%
  8%
1353 352
  95%
  100%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503778 15 0% 33% 60% 7% 0% 0%
1353 496 0% 0% 39% 52% 6% 3%
1354 20 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2503778 24 0% 8% 67% 17% 0% 8%
1353 352 0% 0% 59% 36% 0% 5%