Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 25 92% 100% 8%
2021 24 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503778 25
  92%
  100%
  8%
1353 224
  86%
  100%
  14%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2021 2503778 24
  100%
  100%
  0%
1353 256
  94%
  94%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503778 25 8% 12% 64% 8% 0% 8%
1353 224 7% 7% 71% 0% 0% 14%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2503778 24 13% 25% 42% 21% 0% 0%
1353 256 0% 19% 50% 25% 6% 0%