Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 46 89.13% 100% 10.87%
2021 53 100% 100% 0%
2020 49 100% 100% 0%
2019 46 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7001206 2
  100%
  100%
  0%
2503778 46
  89%
  100%
  11%
1353 224
  86%
  92%
  7%
2021 2503778 53
  100%
  100%
  0%
1353 160
  90%
  100%
  10%
2020 2503778 49
  100%
  100%
  0%
1353 128
  88%
  100%
  12%
2019 2503778 46
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 192
  58%
  78%
  25%
1354 10
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7001206 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2503778 46 0% 0% 54% 35% 0% 11%
1353 224 0% 0% 43% 43% 7% 7%
2021 2503778 53 4% 4% 85% 8% 0% 0%
1353 160 10% 0% 40% 40% 0% 10%
2020 2503778 49 0% 0% 88% 12% 0% 0%
1353 128 0% 13% 38% 38% 0% 13%
2019 2503778 46 7% 0% 54% 39% 0% 0%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 192 0% 0% 17% 42% 17% 25%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%