UAB

Màster Universitari en Participació i Polítiques Locals ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000471 Màster Universitari en Participació i Polítiques Locals
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2012 100% 100% 0%
2011 50% 100% 50%
2010 90% 100% 10%
2009 86% 100% 14%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2012 2 62 30 5 0
2011 0 100 0 0 0
2010 5 21 56 19 0
2009 0 7 67 25 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np