Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 57 25
2022 58 25
2021 46 25
2020 59 30
2019 63 30
2018 47 30
2017 59 30
2016 63 30
2015 29 30
2014 27 30
2013 18 30
2012 28 30