Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 93.75% 91.67%
2021 100% 100%
2020 95.85% 100%
2019 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats