UAB

Màster Universitari en Recerca en Psicologia de la Salut ( Fusió )

Dades DGU
  • DGU000000458 Màster Universitari en recerca en Psicologia de la Salut
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2012 100% 100% 0%
2011 89% 93% 5%
2010 91% 98% 7%
2009 92% 99% 7%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2012 0% 22% 44% 33% 0%
2011 2% 15% 61% 15% 7%
2010 1% 9% 63% 25% 2%
2009 4% 17% 58% 20% 1%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np