UAB

Grau en Traducció i Interpretació

Dades DGU
  • GRAU00000171 Graduat en Traducció i Interpretació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 91% 95% 5%
2021 90% 95% 6%
2020 92% 96% 4%
2019 91% 96% 5%
2018 88% 94% 6%
2017 88% 94% 7%
2016 87% 93% 6%
2015 86% 93% 7%
2014 86% 93% 8%
2013 86% 93% 7%
2012 84% 94% 10%
2011 82% 91% 9%
2010 79% 91% 12%
2009 81% 91% 11%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 3 10 47 35 5
2021 4 10 48 34 5
2020 4 12 49 31 4
2019 4 13 48 30 4
2018 4 11 45 34 6
2017 4 10 48 33 6
2016 4 10 46 34 7
2015 4 10 45 34 7
2014 4 12 43 34 7
2013 3 11 45 34 7
2012 4 12 44 34 6
2011 3 12 43 33 9
2010 3 9 39 40 9
2009 3 10 42 36 9
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100015 Cultura Clàssica I 2 0 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
101485 Documentació Aplicada a la Traducció i a la Interpretació 214 3 2 54 122 12 20 85% 94% 9%
101431 Edició i Revisió de Textos (A - Castellà) 40 2 3 16 15 3 1 90% 92% 2%
101430 Edició i Revisió de Textos (A - Català) 22 1 3 15 3 0 0 100% 100% 0%
103563 Els Clàssics en la Cultura Contemporània 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
101530 Estudi de Casos de Política i Relacions Internacionals de l'Àsia Oriental 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
101544 Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
101455 Expressió Oral A per a Intèrprets (Castellà) 22 1 1 19 1 0 0 100% 100% 0%
101454 Expressió Oral A per a Intèrprets (Català) 10 0 1 7 1 0 1 90% 100% 10%
101453 Expressió Oral B per a Intèrprets (Alemany) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
101451 Expressió Oral B per a Intèrprets (Anglès) 19 1 10 6 1 0 1 95% 100% 5%
101449 Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació B (Anglès) 128 2 4 80 40 1 1 98% 99% 1%
101450 Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació B (Francès) 30 0 8 13 5 0 4 87% 100% 13%
101448 Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació C (Alemany) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101354 Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació C (Portuguès) 5 1 1 1 0 0 2 60% 100% 40%
101353 Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació C (Rus) 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
103961 Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació A (Castellà) 3 0 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
103960 Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació A (Català) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101358 Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació B (Alemany) 14 0 7 3 4 0 0 100% 100% 0%
106409 Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació D (Romanès) 8 0 3 5 0 0 0 100% 100% 0%
101287 Història de la Traducció i de la Interpretació 223 10 8 80 100 7 17 89% 97% 8%
104199 Història de L’art Clàssic 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
101479 Idioma B per a Traductors i Intèrprets 2 (Alemany) 14 1 0 4 3 1 5 57% 89% 36%
101482 Idioma B per a Traductors i Intèrprets 1 (Alemany) 14 1 1 5 2 5 0 64% 64% 0%
101509 Idioma B per a Traductors i Intèrprets 4 (Alemany) 14 1 1 10 1 1 0 93% 93% 0%
101512 Idioma B per a Traductors i Intèrprets 3 (Alemany) 14 1 1 6 5 1 0 93% 93% 0%
101477 Idioma B per a Traductors i Intèrprets 2 (Anglès) 153 6 2 82 58 0 5 97% 100% 3%
101480 Idioma B per a Traductors i Intèrprets 1 (Anglès) 157 6 3 70 73 4 1 97% 97% 1%
101507 Idioma B per a Traductors i Intèrprets 4 (Anglès) 162 7 2 79 59 9 6 91% 94% 4%
101510 Idioma B per a Traductors i Intèrprets 3 (Anglès) 161 6 6 75 62 11 1 93% 93% 1%
101478 Idioma B per a Traductors i Intèrprets 2 (Francès) 44 2 0 11 17 5 9 68% 86% 20%
101481 Idioma B per a Traductors i Intèrprets 1 (Francès) 43 1 1 14 20 3 4 84% 92% 9%
101508 Idioma B per a Traductors i Intèrprets 4 (Francès) 28 1 4 11 6 0 5 81% 100% 18%
101511 Idioma B per a Traductors i Intèrprets 3 (Francès) 24 1 3 3 14 2 1 88% 91% 4%
101467 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Alemany) 42 2 0 16 17 7 0 83% 83% 0%
101476 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Alemany) 43 0 13 22 8 0 0 100% 100% 0%
101459 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Àrab) 18 1 3 5 2 4 3 61% 73% 17%
101468 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Àrab) 20 1 6 4 5 2 2 80% 89% 10%
104661 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Coreà) 20 1 11 4 4 0 0 100% 100% 0%
104662 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Coreà) 18 1 9 5 3 0 0 100% 100% 0%
101465 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Francès) 35 1 1 22 4 1 6 80% 97% 17%
101474 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Francès) 34 1 4 15 7 3 4 79% 90% 12%
101463 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Italià) 27 1 4 11 10 0 1 96% 100% 4%
101472 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Italià) 27 1 4 12 9 0 1 96% 100% 4%
101462 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Japonès) 41 2 10 16 10 1 2 93% 97% 5%
101471 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Japonès) 39 3 12 15 8 1 0 97% 97% 0%
101461 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Portuguès) 16 1 2 7 3 0 3 81% 100% 19%
101470 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Portuguès) 15 1 1 12 0 0 1 93% 100% 7%
101460 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Rus) 15 1 5 5 0 0 4 73% 100% 27%
101469 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Rus) 15 1 5 5 2 0 2 87% 100% 13%
101466 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Xinès) 35 1 3 11 9 5 6 69% 83% 17%
101475 Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Xinès) 33 2 5 12 4 7 3 70% 77% 9%
101283 Idioma Català per a Traductors i Intèrprets 1 41 1 8 20 7 0 5 88% 100% 12%
101428 Idioma Català per a Traductors i Intèrprets 2 18 1 2 8 4 2 1 83% 88% 6%
106403 Idioma D per a Traductors i Intèrprets 1 (Grec Modern) 13 1 1 4 7 0 0 100% 100% 0%
106404 Idioma D per a Traductors i Intèrprets 2 (Grec Modern) 9 1 0 2 5 0 1 89% 100% 11%
106405 Idioma D per a Traductors i Intèrprets 1 (Romanès) 7 0 3 4 0 0 0 100% 100% 0%
106406 Idioma D per a Traductors i Intèrprets 2 (Romanès) 6 0 2 4 0 0 0 100% 100% 0%
101513 Idioma d'Especialitat (B) per a Traductors i Intèrprets (Anglès) 26 1 1 14 6 0 4 85% 100% 15%
101367 Idioma i Traducció C6 (Alemany) 30 1 6 19 3 0 1 97% 100% 3%
101385 Idioma i Traducció C4 (Alemany) 34 1 2 15 14 0 2 94% 100% 6%
101394 Idioma i Traducció C3 (Alemany) 32 1 14 16 0 0 1 97% 100% 3%
101403 Idioma i Traducció C2 (Alemany) 30 0 3 12 11 1 3 87% 96% 10%
101412 Idioma i Traducció C1 (Alemany) 33 2 1 16 10 1 3 88% 97% 9%
103689 Idioma i Traducció C5 (Alemany) 29 1 0 18 8 0 2 93% 100% 7%
101359 Idioma i Traducció C6 (Àrab) 17 1 2 7 7 0 0 100% 100% 0%
101377 Idioma i Traducció C4 (Àrab) 22 1 1 6 11 0 3 86% 100% 14%
101386 Idioma i Traducció C3 (Àrab) 20 1 1 6 10 2 0 90% 90% 0%
101395 Idioma i Traducció C2 (Àrab) 20 1 0 10 8 0 1 95% 100% 5%
101404 Idioma i Traducció C1 (Àrab) 21 1 0 10 8 0 2 90% 100% 10%
103690 Idioma i Traducció C5 (Àrab) 18 1 2 8 7 0 0 100% 100% 0%
101365 Idioma i Traducció C6 (Francès) 20 0 0 13 7 0 0 100% 100% 0%
101383 Idioma i Traducció C4 (Francès) 24 1 1 13 9 0 0 100% 100% 0%
101392 Idioma i Traducció C3 (Francès) 23 1 1 10 8 0 3 87% 100% 13%
101401 Idioma i Traducció C2 (Francès) 22 1 0 11 5 0 5 77% 100% 23%
101410 Idioma i Traducció C1 (Francès) 20 0 1 10 6 0 3 85% 100% 15%
103692 Idioma i Traducció C5 (Francès) 21 0 0 12 7 1 1 90% 95% 5%
101363 Idioma i Traducció C6 (Italià) 22 2 3 15 1 0 1 95% 100% 5%
101381 Idioma i Traducció C4 (Italià) 21 0 1 11 8 1 0 95% 95% 0%
101390 Idioma i Traducció C3 (Italià) 24 0 0 14 7 3 0 88% 88% 0%
101399 Idioma i Traducció C2 (Italià) 25 0 0 11 13 0 1 96% 100% 4%
101408 Idioma i Traducció C1 (Italià) 27 0 1 4 17 5 0 81% 81% 0%
103694 Idioma i Traducció C5 (Italià) 23 1 0 17 5 0 0 100% 100% 0%
101362 Idioma i Traducció C6 (Japonès) 43 3 6 19 13 0 2 95% 100% 5%
101380 Idioma i Traducció C4 (Japonès) 27 1 14 6 5 0 1 96% 100% 4%
101389 Idioma i Traducció C3 (Japonès) 28 1 4 15 6 0 2 93% 100% 7%
101398 Idioma i Traducció C2 (Japonès) 34 2 9 12 5 0 6 82% 100% 18%
101407 Idioma i Traducció C1 (Japonès) 34 2 6 13 10 0 3 91% 100% 9%
103695 Idioma i Traducció C5 (Japonès) 42 6 5 11 17 0 3 93% 100% 7%
101361 Idioma i Traducció C6 (Portuguès) 11 0 2 3 3 3 0 73% 73% 0%
101379 Idioma i Traducció C4 (Portuguès) 9 0 0 8 0 0 1 89% 100% 11%
101388 Idioma i Traducció C3 (Portuguès) 9 0 1 4 4 0 0 100% 100% 0%
101397 Idioma i Traducció C2 (Portuguès) 28 1 4 11 8 1 3 86% 96% 11%
101406 Idioma i Traducció C1 (Portuguès) 28 0 1 8 16 2 1 89% 93% 4%
103696 Idioma i Traducció C5 (Portuguès) 8 0 0 7 1 0 0 100% 100% 0%
101360 Idioma i Traducció C6 (Rus) 17 1 6 7 2 0 0 100% 100% 0%
101378 Idioma i Traducció C4 (Rus) 15 1 1 10 2 0 1 93% 100% 7%
101387 Idioma i Traducció C3 (Rus) 14 1 2 7 4 0 0 100% 100% 0%
101396 Idioma i Traducció C2 (Rus) 25 1 5 9 9 0 1 96% 100% 4%
101405 Idioma i Traducció C1 (Rus) 24 1 7 12 3 1 0 96% 96% 0%
103697 Idioma i Traducció C5 (Rus) 18 1 5 7 3 1 0 94% 94% 0%
101366 Idioma i Traducció C6 (Xinès) 20 0 1 15 4 0 0 100% 100% 0%
101384 Idioma i Traducció C4 (Xinès) 29 0 4 12 7 4 2 79% 85% 7%
101393 Idioma i Traducció C3 (Xinès) 28 0 1 16 7 4 0 86% 86% 0%
101402 Idioma i Traducció C2 (Xinès) 29 1 3 13 8 3 0 89% 89% 0%
101411 Idioma i Traducció C1 (Xinès) 29 1 4 12 7 2 3 83% 92% 10%
103691 Idioma i Traducció C5 (Xinès) 22 0 2 13 7 0 0 100% 100% 0%
100042 Idioma Modern I (Portuguès) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100051 Idioma Modern II (Portuguès) 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
101559 Idioma Vib: Xinès Clàssic 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101438 Iniciació a la Interpretació 174 3 11 92 59 3 6 95% 98% 3%
101437 Iniciació a la Traducció B-A (Alemany-castellà) 8 1 0 2 2 0 3 62% 100% 38%
101436 Iniciació a la Traducció B-A (Alemany-català) 6 0 0 5 0 0 1 83% 100% 17%
101433 Iniciació a la Traducció B-A (Anglès-castellà) 117 3 11 61 38 0 4 97% 100% 3%
101432 Iniciació a la Traducció B-A (Anglès-català) 44 0 1 21 18 2 2 91% 95% 5%
101435 Iniciació a la Traducció B-A (Francès-castellà) 30 0 0 12 12 1 5 80% 96% 17%
101434 Iniciació a la Traducció B-A (Francès-català) 13 1 1 2 8 0 1 92% 100% 8%
101351 Iniciació a la Traducció Especialitzada B-A (Alemany-castellà) 16 0 4 9 3 0 0 100% 100% 0%
101350 Iniciació a la Traducció Especialitzada B-A (Alemany-català) 3 0 0 3 0 0 0 100% 100% 0%
101347 Iniciació a la Traducció Especialitzada B-A (Anglès-castellà) 113 3 6 74 22 4 4 93% 96% 4%
101346 Iniciació a la Traducció Especialitzada B-A (Anglès-català) 25 1 2 13 6 1 2 88% 96% 8%
101349 Iniciació a la Traducció Especialitzada B-A (Francès-castellà) 16 0 0 12 4 0 0 100% 100% 0%
101348 Iniciació a la Traducció Especialitzada B-A (Francès-català) 16 1 0 6 7 0 2 88% 100% 12%
101458 Introducció a les Institucions Nacionals i Internacionals per a Traductors i Intèrprets 41 2 2 28 7 1 1 95% 98% 2%
101483 Introducció a les Tecnologies de la Traducció i de la Interpretació 206 7 29 113 43 10 4 93% 95% 2%
101484 Lingüística Aplicada a la Traducció 37 1 13 19 4 0 0 100% 100% 0%
101423 Literatura A per a Traductors (Castellà) 16 1 4 8 2 0 1 94% 100% 6%
101418 Literatura Estrangera per a Traductors (Anglès) 6 0 0 5 0 0 1 83% 100% 17%
101413 Literatura Estrangera per a Traductors (Àrab) 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
106084 Literatura estrangera per a traductors (coreà) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101419 Literatura Estrangera per a Traductors (Francès) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101417 Literatura Estrangera per a Traductors (Italià) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101415 Literatura Estrangera per a Traductors (Portuguès) 6 1 2 1 1 0 1 83% 100% 17%
101414 Literatura Estrangera per a Traductors (Rus) 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
101282 Llengua Castellana per a Traductors i Intèrprets 1 226 2 1 56 121 32 14 80% 85% 6%
101427 Llengua Castellana per a Traductors i Intèrprets 2 154 1 3 25 96 22 7 81% 85% 5%
101281 Llengua Catalana per a Traductors i Intèrprets 1 209 7 3 31 97 55 15 66% 72% 7%
101426 Llengua Catalana per a Traductors i Intèrprets 2 54 2 5 20 24 0 3 94% 100% 6%
101425 Llengua d'Especialitat (A) per a Traductors i Intèrprets (Castellà) 25 1 2 14 8 0 0 100% 100% 0%
101424 Llengua d'Especialitat (A) per a Traductors i Intèrprets (Català) 10 0 1 4 4 1 0 90% 90% 0%
101457 Mediació Social per a Traductors i Intèrprets 46 2 8 16 18 1 1 96% 98% 2%
101529 Migració i Diàspores de l'Àsia Oriental 2 0 0 1 0 0 1 50% 100% 50%
101443 Pràctiques d'Interpretació Bilateral B-A-B (Anglès-a-anglès) 14 1 0 10 2 0 1 93% 100% 7%
101456 Pràctiques Externes 81 4 28 40 5 0 4 95% 100% 5%
101440 Tècniques de Preparació a la Interpretació Bilateral B-A-B (Anglès-a-anglès) 27 1 0 16 9 1 0 96% 96% 0%
103557 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (Alemany-castellà) 5 0 0 2 1 0 2 60% 100% 40%
103558 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (Alemany-català) 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
103559 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (Anglès-castellà) 102 2 4 49 41 2 4 94% 98% 4%
103560 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (Anglès-català) 23 0 0 6 16 0 1 96% 100% 4%
103561 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (Francès-castellà) 26 0 0 9 15 2 0 92% 92% 0%
103562 Tècniques de Preparació a la Interpretació Consecutiva B-A (Francès-català) 8 0 0 3 4 1 0 88% 88% 0%
101516 Tecnologies de la Traducció i la Interpretació 160 8 40 81 23 2 6 95% 99% 4%
101535 Temes Avançats d'Art i Cultura Popular de l'Àsia Oriental 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101286 Teoria de la Traducció i de la Interpretació 174 0 15 68 71 14 5 89% 92% 3%
101488 Terminologia Aplicada a la Traducció i la Interpretació 183 8 11 109 44 5 6 94% 97% 3%
101555 Text i Context I: Xinès 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
101285 Traducció A-A 176 3 0 51 108 7 7 92% 96% 4%
101327 Traducció Audiovisual i Localització A-A (Castellà-català /català-castellà) 46 0 1 30 13 0 2 96% 100% 4%
101326 Traducció Audiovisual i Localització Anglès-a (Anglès-castellà) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101333 Traducció B-A 3 (Alemany-castellà) 12 1 3 8 0 0 0 100% 100% 0%
101339 Traducció B-A 2 (Alemany-castellà) 6 1 3 2 0 0 0 100% 100% 0%
101345 Traducció B-A 1 (Alemany-castellà) 7 0 0 6 1 0 0 100% 100% 0%
101332 Traducció B-A 3 (Alemany-català) 3 1 1 0 1 0 0 100% 100% 0%
101338 Traducció B-A 2 (Alemany-català) 8 0 0 6 2 0 0 100% 100% 0%
101344 Traducció B-A 1 (Alemany-català) 7 1 1 5 0 0 0 100% 100% 0%
101329 Traducció B-A 3 (Anglès-castellà) 105 4 15 49 28 6 3 91% 94% 3%
101335 Traducció B-A 2 (Anglès-castellà) 113 3 9 63 31 6 1 94% 95% 1%
101341 Traducció B-A 1 (Anglès-castellà) 114 1 3 71 33 4 2 95% 96% 2%
101328 Traducció B-A 3 (Anglès-català) 22 1 3 11 7 0 0 100% 100% 0%
101334 Traducció B-A 2 (Anglès-català) 43 0 0 17 24 1 1 95% 98% 2%
101340 Traducció B-A 1 (Anglès-català) 43 2 3 29 8 1 0 98% 98% 0%
101331 Traducció B-A 3 (Francès-castellà) 17 0 1 10 5 1 0 94% 94% 0%
101337 Traducció B-A 2 (Francès-castellà) 20 0 1 11 5 1 1 89% 94% 5%
101343 Traducció B-A 1 (Francès-castellà) 19 1 0 8 9 0 1 95% 100% 5%
101330 Traducció B-A 3 (Francès-català) 14 0 0 6 7 0 1 93% 100% 7%
101336 Traducció B-A 2 (Francès-català) 5 0 1 2 1 0 1 80% 100% 20%
101342 Traducció B-A 1 (Francès-català) 4 1 0 1 2 0 0 100% 100% 0%
101320 Traducció de Textos Editorials No Literaris B-A (Anglès-castellà) 32 1 0 22 9 0 0 100% 100% 0%
101319 Traducció de Textos Editorials No Literaris B-A (Anglès-català) 13 0 0 7 6 0 0 100% 100% 0%
105022 Traducció Especialitzada B (Alemany) - A 4 0 2 2 0 0 0 100% 100% 0%
105021 Traducció Especialitzada B (Francès) - A 20 0 0 17 3 0 0 100% 100% 0%
101318 Traducció Inversa (Castellà-alemany) 11 0 0 7 3 0 1 91% 100% 9%
101316 Traducció Inversa (Castellà-anglès) 120 1 7 41 62 5 4 92% 96% 3%
101317 Traducció Inversa (Castellà-francès) 16 0 0 13 2 0 1 94% 100% 6%
101315 Traducció Inversa (Català-alemany) 3 0 1 1 1 0 0 100% 100% 0%
101313 Traducció Inversa (Català-anglès) 21 1 1 9 7 1 2 86% 95% 10%
101314 Traducció Inversa (Català-francès) 19 0 0 14 2 0 3 84% 100% 16%
101312 Traducció Inversa Especialitzada (Castellà-alemany) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101310 Traducció Inversa Especialitzada (Castellà-anglès) 32 3 0 24 4 0 1 97% 100% 3%
101307 Traducció Inversa Especialitzada (Català-anglès) 10 0 0 9 1 0 0 100% 100% 0%
101301 Traducció Jurídica i Financera B-A (Anglès-castellà) 30 1 8 17 3 0 1 97% 100% 3%
101300 Traducció Jurídica i Financera B-A (Anglès-català) 9 1 0 7 1 0 0 100% 100% 0%
101299 Traducció Literària B-A (Alemany-castellà) 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
101295 Traducció Literària B-A (Anglès-castellà) 32 0 5 17 10 0 0 100% 100% 0%
101294 Traducció Literària B-A (Anglès-català) 9 1 4 3 1 0 0 100% 100% 0%
105024 Traducció Literària i Editorial B (Alemany) - A 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
105023 Traducció Literària i Editorial B (Francès) - A 19 0 0 15 4 0 0 100% 100% 0%
101293 Traducció Tècnica i Científica B-A (Alemany-castellà) 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101289 Traducció Tècnica i Científica B-A (Anglès-castellà) 22 0 1 6 13 1 1 91% 95% 5%
101288 Traducció Tècnica i Científica B-A (Anglès-català) 9 1 0 2 5 0 1 89% 100% 11%
101487 Tradumàtica 2 0 1 0 1 0 0 100% 100% 0%
103698 Treball de Fi de Grau 168 8 54 81 18 1 6 96% 99% 4%