Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 35 100% 100% 0%
2021 37 100% 100% 0%
2020 31 100% 100% 0%
2019 27 100% 100% 0%
2018 12 100% 100% 0%
2017 31 100% 100% 0%
2016 24 95.833% 100% 4.167%
2015 20 100% 100% 0%
2013 20 100% 100% 0%
2012 22 95.455% 95.455% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500261 35
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500261 37
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2500261 31
  100%
  100%
  0%
2019 2500261 27
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500261 12
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2017 2500261 31
  100%
  100%
  0%
2016 2500261 24
  96%
  100%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500261 20
  100%
  100%
  0%
2013 2500261 20
  100%
  100%
  0%
2012 2500261 22
  95%
  95%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500261 35 6% 14% 57% 23% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500261 37 5% 11% 65% 19% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500261 31 6% 13% 68% 13% 0% 0%
2019 2500261 27 0% 0% 37% 63% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500261 12 0% 0% 67% 33% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2017 2500261 31 0% 6% 68% 26% 0% 0%
2016 2500261 24 4% 8% 50% 33% 0% 4%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500261 20 0% 0% 20% 80% 0% 0%
2013 2500261 20 0% 5% 70% 25% 0% 0%
2012 2500261 22 0% 5% 50% 41% 5% 0%