Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 91.2% 88.99%
2021 87.71% 86.39%
2020 89.88% 89.42%
2019 90.45% 88.25%
2018 85.18% 87.89%
2017 88.35% 84.38%
2016 92.39% 93.93%
2015 88.27% 81.35%
2014 90.62% 87.1%
2013 90.02% 84.74%
2012 91.63% 85.81%
2011 92.25% 88.54%
2010 88.3% 89.75%
2009 83.31% 83.31%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats