Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 24 100% 100% 0%
2021 28 100% 100% 0%
2020 22 100% 100% 0%
2019 10 100% 100% 0%
2018 14 100% 100% 0%
2017 10 100% 100% 0%
2016 19 100% 100% 0%
2015 6 100% 100% 0%
2014 14 100% 100% 0%
2013 13 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500261 24
  100%
  100%
  0%
2021 2500261 28
  100%
  100%
  0%
2020 2500261 22
  100%
  100%
  0%
2019 2500261 10
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500261 14
  100%
  100%
  0%
2017 2500261 10
  100%
  100%
  0%
2016 2500261 19
  100%
  100%
  0%
2015 2500261 6
  100%
  100%
  0%
2014 2500261 14
  100%
  100%
  0%
2013 2500261 13
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500261 24 4% 8% 63% 25% 0% 0%
2021 2500261 28 4% 7% 68% 21% 0% 0%
2020 2500261 22 5% 5% 82% 9% 0% 0%
2019 2500261 10 0% 0% 90% 10% 0% 0%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2018 2500261 14 7% 21% 43% 29% 0% 0%
2017 2500261 10 10% 10% 70% 10% 0% 0%
2016 2500261 19 5% 11% 68% 16% 0% 0%
2015 2500261 6 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2014 2500261 14 7% 14% 79% 0% 0% 0%
2013 2500261 13 0% 0% 85% 15% 0% 0%