Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 55 92.727% 92.727% 0%
2021 55 94.545% 94.545% 0%
2020 66 95.455% 96.923% 1.515%
2019 51 88.235% 90% 1.961%
2018 49 89.796% 89.796% 0%
2017 51 96.078% 96.078% 0%
2016 71 100% 100% 0%
2015 56 98.214% 98.214% 0%
2014 57 100% 100% 0%
2013 62 100% 100% 0%
2012 71 100% 100% 0%
2011 52 96.154% 96.154% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500261 55
  93%
  93%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2021 2500261 55
  95%
  95%
  0%
2020 2500261 66
  95%
  97%
  2%
2019 2500261 51
  88%
  90%
  2%
2018 2500261 49
  90%
  90%
  0%
2017 2500261 51
  96%
  96%
  0%
2016 2500261 71
  100%
  100%
  0%
2015 2500261 56
  98%
  98%
  0%
2014 2500261 57
  100%
  100%
  0%
2013 2500261 62
  100%
  100%
  0%
2012 2500261 71
  100%
  100%
  0%
2011 2500261 52
  96%
  96%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500261 55 0% 2% 65% 25% 7% 0%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2021 2500261 55 2% 4% 55% 35% 5% 0%
2020 2500261 66 0% 0% 86% 9% 3% 2%
2019 2500261 51 0% 0% 71% 18% 10% 2%
2018 2500261 49 2% 6% 69% 12% 10% 0%
2017 2500261 51 0% 4% 73% 20% 4% 0%
2016 2500261 71 0% 3% 85% 13% 0% 0%
2015 2500261 56 2% 14% 79% 4% 2% 0%
2014 2500261 57 0% 5% 95% 0% 0% 0%
2013 2500261 62 0% 26% 74% 0% 0% 0%
2012 2500261 71 0% 1% 86% 13% 0% 0%
2011 2500261 52 0% 0% 12% 85% 4% 0%