Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 43 97.674% 100% 2.326%
2021 54 96.296% 100% 3.704%
2020 59 94.915% 96.552% 1.695%
2019 44 95.455% 97.674% 2.273%
2018 46 97.826% 97.826% 0%
2017 53 98.113% 100% 1.887%
2016 55 98.182% 100% 1.818%
2015 49 97.959% 100% 2.041%
2014 55 98.182% 100% 1.818%
2013 61 98.361% 100% 1.639%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500261 43
  98%
  100%
  2%
2021 2500261 54
  96%
  100%
  4%
2020 2500261 59
  95%
  97%
  2%
2019 2500261 44
  95%
  98%
  2%
2018 2500261 46
  98%
  98%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500261 53
  98%
  100%
  2%
2016 2500261 55
  98%
  100%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500261 49
  98%
  100%
  2%
2014 2500261 55
  98%
  100%
  2%
2013 2500261 61
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500261 43 2% 44% 47% 5% 0% 2%
2021 2500261 54 6% 33% 52% 6% 0% 4%
2020 2500261 59 5% 36% 49% 5% 3% 2%
2019 2500261 44 5% 30% 59% 2% 2% 2%
2018 2500261 46 2% 26% 63% 7% 2% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500261 53 8% 34% 55% 2% 0% 2%
2016 2500261 55 2% 27% 67% 2% 0% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500261 49 2% 33% 61% 2% 0% 2%
2014 2500261 55 4% 29% 60% 5% 0% 2%
2013 2500261 61 7% 44% 46% 2% 0% 2%