Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 50 100% 100% 0%
2021 60 98.333% 100% 1.667%
2020 47 100% 100% 0%
2019 47 93.617% 97.778% 4.255%
2018 60 93.333% 100% 6.667%
2017 68 95.588% 98.485% 2.941%
2016 57 92.982% 100% 7.018%
2015 53 94.34% 100% 5.66%
2014 62 95.161% 100% 4.839%
2013 55 98.182% 100% 1.818%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500261 50
  100%
  100%
  0%
2021 2500261 60
  98%
  100%
  2%
2020 2500261 47
  100%
  100%
  0%
2019 2500261 47
  94%
  98%
  4%
2018 2500261 60
  93%
  100%
  7%
2017 2500261 68
  96%
  98%
  3%
2016 2500261 57
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500261 53
  94%
  100%
  6%
2014 2500261 62
  95%
  100%
  5%
2013 2500261 55
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500261 50 6% 42% 46% 6% 0% 0%
2021 2500261 60 5% 33% 53% 7% 0% 2%
2020 2500261 47 6% 51% 43% 0% 0% 0%
2019 2500261 47 4% 28% 47% 15% 2% 4%
2018 2500261 60 5% 35% 47% 7% 0% 7%
2017 2500261 68 4% 26% 62% 3% 1% 3%
2016 2500261 57 5% 44% 39% 5% 0% 7%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500261 53 6% 42% 43% 4% 0% 6%
2014 2500261 62 5% 42% 48% 0% 0% 5%
2013 2500261 55 4% 56% 35% 4% 0% 2%