Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 76 85.526% 92.857% 7.895%
2021 74 79.73% 96.721% 17.568%
2020 74 89.189% 91.667% 2.703%
2019 88 94.318% 100% 5.682%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500260 78
  87%
  94%
  8%
2500261 76
  86%
  93%
  8%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2500260 84
  90%
  100%
  10%
2500261 74
  80%
  97%
  18%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2500260 80
  92%
  99%
  6%
2500261 74
  89%
  92%
  3%
2019 2500260 93
  95%
  99%
  4%
2500261 88
  94%
  100%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500260 78 0% 0% 29% 58% 5% 8%
2500261 76 0% 0% 28% 58% 7% 8%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500260 84 0% 0% 44% 46% 0% 10%
2500261 74 0% 0% 26% 54% 3% 18%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500260 80 0% 0% 45% 48% 1% 6%
2500261 74 0% 0% 31% 58% 8% 3%
2019 2500260 93 0% 0% 81% 14% 1% 4%
2500261 88 0% 0% 43% 51% 0% 6%