Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 78 88.462% 97.183% 8.974%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500797 131
  96%
  99%
  3%
7000751 21
  95%
  100%
  5%
2500798 237
  98%
  100%
  1%
2500260 77
  94%
  100%
  6%
2500261 78
  88%
  97%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500797 131 1% 0% 42% 53% 1% 3%
7000751 21 0% 0% 86% 10% 0% 5%
2500798 237 0% 4% 70% 24% 0% 1%
2500260 77 0% 1% 55% 38% 0% 6%
2500261 78 0% 1% 36% 51% 3% 9%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%