Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 94.14% 95.14%
2021 93.09% 95.42%
2020 97.26% 97.63%
2019 92.48% 92.86%
2018 97.83% 99.2%
2017 92.93% 94.2%
2016 98.95% 99.46%
2015 99.48% 99.73%
2014 94.91% 95.55%
2013 96.73% 96.73%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats