Hores HIDA segons categoria del professor

Distribucció d'hores segons categoria del professor ( any 2019 )

  • CU : Catedràtic Universitari
  • TU_CEU : Titular Universitat / Catedràtic Escola Universitaria
  • CATED_AGREG : Catedràtic Agregat
  • LECTOR : Lector
  • ASSOC : Associat
  • ALTRES

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2019 7%
185h
21%
513h
37%
936h
12%
302h
12%
298h
11%
268h
2502h
2018 10%
275h
27%
757h
38%
1054h
6%
173h
11%
309h
8%
218h
2785h
2017 10%
273h
27%
706h
37%
978h
7%
174h
11%
291h
8%
198h
2621h
2016 12%
292h
33%
819h
30%
746h
5%
116h
13%
317h
9%
219h
2508h
2015 15%
392h
34%
872h
36%
922h
2%
62h
6%
158h
6%
150h
2556h
2014 11%
212h
37%
722h
35%
675h
2%
34h
8%
158h
7%
140h
1940h
2013 17%
348h
34%
673h
29%
583h
8%
155h
2%
43h
9%
189h
1990h