Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 93.59% 92.07%
2021 91.36% 89.94%
2020 91.33% 86.82%
2019 93.3% 88.67%
2018 92.35% 89.18%
2017 91.06% 82.81%
2016 92.74% 93.27%
2015 91.94% 86.14%
2014 95.53% 94.37%
2013 93.66% 83.76%
2012 95.77% 96.23%
2011 89.57% 87.73%
2010 91.96% 91.61%
2009 84.57% 84.46%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats