UAB

Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat

Dades DGU
  • DGU000001300 Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 97% 100% 3%
2020 99% 100% 1%
2019 99% 100% 1%
2018 96% 99% 4%
2017 97% 100% 3%
2016 95% 100% 5%
2015 97% 100% 3%
2014 97% 100% 3%
2013 98% 100% 2%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 6 24 58 12 0
2020 5 27 67 0 0
2019 4 26 61 8 0
2018 7 22 61 9 1
2017 4 10 68 17 0
2016 4 22 62 10 0
2015 4 17 67 12 0
2014 5 16 64 15 0
2013 6 10 68 15 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42914 Bases per a la Conservació i Gestió de la Biodiversitat 28 2 8 17 1 0 0 100% 100% 0%
42916 Continguts Avançats d'Ecologia Terrestre 13 1 1 7 4 0 0 100% 100% 0%
42921 Disseny i Metodologia de Projectes en Ecologia Terrestre 12 1 5 6 0 0 0 100% 100% 0%
42922 Disseny i Metodologia de Projectes en Gestió de Fauna i Flora 15 1 7 6 1 0 0 100% 100% 0%
42915 Ecologia Espacial 28 1 0 21 6 0 0 100% 100% 0%
42923 Estadística i Modelització Ambiental 26 1 4 15 6 0 0 100% 100% 0%
42917 Evolució i Anàlisi del Paisatge Vegetal 15 0 3 9 3 0 0 100% 100% 0%
42918 Gestió i Aplicacions de la Diversitat Animal 15 1 1 13 0 0 0 100% 100% 0%
42919 Mètodes Experimentals en Ecologia Terrestre 13 1 4 6 2 0 0 100% 100% 0%
42920 Treball de Final de Màster 26 2 11 8 0 0 5 81% 100% 19%