Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadčmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 35%
471h
25%
327h
15%
204h
7%
94h
10%
133h
8%
103h
1333h
2021 26%
304h
33%
396h
16%
185h
1%
13h
7%
79h
18%
211h
1187h
2020 19%
270h
23%
337h
30%
428h
0%
0h
16%
232h
12%
175h
1442h
2019 13%
197h
27%
398h
20%
292h
0%
0h
19%
285h
22%
321h
1493h
2018 14%
197h
36%
498h
17%
233h
0%
0h
13%
177h
20%
283h
1388h
2017 17%
195h
37%
413h
15%
162h
0%
0h
14%
154h
17%
192h
1117h
2016 13%
149h
38%
423h
14%
161h
0%
0h
14%
158h
21%
234h
1125h
2015 13%
144h
42%
454h
19%
204h
0%
0h
9%
95h
18%
196h
1092h
2014 17%
130h
35%
278h
24%
187h
0%
0h
4%
31h
20%
159h
785h
2013 23%
191h
50%
415h
16%
136h
0%
0h
2%
17h
9%
78h
837h