UAB

Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles

Dades DGU
  • PRO000002945 Graduat en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
  • GRAU00000657 Graduat en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
Crèdits: 180

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 80% 87% 7%
2020 79% 86% 9%
2019 75% 83% 10%
2018 74% 85% 13%
2017 76% 95% 20%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 3 7 35 41 13
2020 3 7 37 39 14
2019 3 8 38 34 17
2018 3 2 37 43 15
2017 0 4 33 58 5
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
104535 Bases de Dades 55 2 0 6 28 16 3 65% 69% 5%
104527 Bases per a la Geoinformació 67 2 0 24 25 5 11 76% 91% 16%
104540 Ciència de Dades 50 1 0 28 15 4 2 88% 92% 4%
104526 Demografia, Societat i Economia Urbana 60 1 0 4 35 8 12 67% 83% 20%
104534 Digitalització i Microcontroladors 45 1 2 7 23 7 5 73% 82% 11%
104522 Fluxos de Matèria i Energia 66 3 2 12 41 7 1 88% 89% 2%
104523 Fonaments d'Electrònica 72 2 0 11 42 11 6 76% 83% 8%
104533 Geodèsia i Sistemes de Localització 52 0 0 7 37 8 0 85% 85% 0%
104528 Gestió Ambiental de l'Energia i Dels Recursos 64 3 0 20 24 6 11 73% 89% 17%
104531 Gestió Empresarial i de Projectes 43 3 8 20 10 1 1 95% 98% 2%
104541 Gestió Pública i Polítiques Urbanes 49 2 9 31 3 4 0 92% 92% 0%
104524 Informàtica 77 0 0 4 38 31 4 55% 58% 5%
104538 Innovació Urbana Oberta: Laboratori de Síntesi 46 2 11 26 5 0 2 96% 100% 4%
104529 Instrumentació i Sensors 63 3 0 28 18 4 10 78% 92% 16%
104525 Introducció a la Ciutat Contemporània 59 0 1 12 36 9 1 83% 84% 2%
104521 Matemàtiques 72 4 0 21 22 22 3 65% 68% 4%
104542 Mobilitat, Logística i Transport 45 2 2 36 5 0 0 100% 100% 0%
104543 Modelització i Simulació de Sistemes Urbans 45 0 1 13 24 5 1 86% 88% 2%
104550 Models d'Innovació Urbana i Ciència Ciutadana 23 0 15 5 2 0 1 96% 100% 4%
104547 Planejament Territorial i Urbanístic 23 0 0 7 14 0 2 91% 100% 9%
106545 Pràctiques Externes 44 0 20 20 0 0 4 91% 100% 9%
104532 Procés d'Urbanització: Sistemes i Morfologia Urbana 44 1 2 39 2 0 0 100% 100% 0%
104530 Programació d'Aplicacions a Internet 85 3 2 12 27 33 7 52% 57% 8%
104554 Programació d'Aplicacions Mòbils 21 1 7 5 5 0 3 86% 100% 14%
104553 Robòtica a la Ciutat Intel·ligent 25 1 0 15 7 0 2 92% 100% 8%
104539 Seguretat i Privacitat Dels Sistemes d'Informació 49 1 0 18 25 3 2 90% 94% 4%
104544 Sistemes Ciberfísics 45 1 2 19 19 4 0 91% 91% 0%
104537 Sistemes de Comunicació 47 1 2 21 20 0 3 94% 100% 6%
104536 Sistemes d'Informació Geogràfica 49 0 1 8 30 4 6 80% 91% 12%
104545 Sistemes Distribuïts 42 0 0 18 21 1 2 93% 98% 5%
104552 Tecnologies d'RFID i Sistemes de Sensors 14 1 0 11 0 0 2 86% 100% 14%
104548 Teledetecció per als Sistemes Urbans 14 0 1 3 4 6 0 57% 57% 0%
106546 Treball de Final de Grau 38 2 18 10 1 0 7 82% 100% 18%
104551 Vehicles Autònoms 8 0 0 3 4 1 0 88% 88% 0%