Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313157 10
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2021 4313157 7
  86%
  100%
  14%
2020 4313157 2
  100%
  100%
  0%
2019 4313157 7
  100%
  100%
  0%
2018 4313157 4
  100%
  100%
  0%
2017 4313157 2
  50%
  100%
  50%
2016 4313157 7
  71%
  83%
  14%
2015 4313157 7
  100%
  100%
  0%
2014 4313157 1
  100%
  100%
  0%
2013 4313157 3
  100%
  100%
  0%
2012 4313157 10
  100%
  100%
  0%
2011 4313157 8
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313157 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 4313157 7 0% 57% 29% 0% 0% 14%
2020 4313157 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2019 4313157 7 0% 71% 29% 0% 0% 0%
2018 4313157 4 0% 25% 75% 0% 0% 0%
2017 4313157 2 0% 50% 0% 0% 0% 50%
2016 4313157 7 0% 57% 0% 14% 14% 14%
2015 4313157 7 0% 29% 71% 0% 0% 0%
2014 4313157 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2013 4313157 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2012 4313157 10 0% 60% 40% 0% 0% 0%
2011 4313157 8 0% 50% 38% 13% 0% 0%